Privacy policy

Privacy Policy


www.dilling.nl wordt geëxploiteerd door DILLING, Anky Production A/S, Sundsvej 62, 7400 Herning, Denemarken.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens achten wij van groot belang.

Wij beveiligen onze website en andere systemen d.m.v. technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Wij vragen voornamelijk om uw persoonsgegevens wanneer deze zijn vereist voor het uitvoeren van een bestelling. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:


  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • Telefaxnummer
  • Geboortedatum
  • Bankrelatie (bij betaling via de bank)
  • Creditcardgegevens (bij betaling met de creditcard)
  • Bestelgeschiedenis

Bij het verwerken van een bestelling slaan wij de contracttekst op en sturen we een verzendbevestiging per e-mail naar u toe.

Voor zover wij gegevens voor een doel gebruiken dat volgens de wettelijke bepalingen uw toesteming vereist, zullen wij telkens om uw uitdrukkelijke toestemming vragen. U kunt de eenmaal gegeven toestemming bovendien intrekken. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden doorgegeven voor zover de afhandeling van de bestelling of door ons uitgevoerde kredietbeoordeling dit vereist.

Voor zover u kiest voor een betaling per acceptgiro of automatische incasso, behouden wij ons het recht voor om, ter waarborging van onze gerechtvaardigde belangen, uw gegevens te gebruiken voor het uitvoeren van een kredietbeoordeling. Op verzoek verstrekken wij informatie over de daarvoor verwerkte gegevens.

De door u verstrekte (e-mail)adresgegevens kunnen tevens worden gebruikt om u op de hoogte te houden van producten, services of aanbiedingen die interessant voor u kunnen zijn. Hierbij zullen we uiteraard eventuele wettelijke beperkingen voor bepaalde vormen van reclame naleven

We wijzen u erop dat u uw toestemming ten aanzien van het ontvangen van commerciële mededelingen altijd kunt opzeggen.
 


Uitschrijving commerciële mededelingen

 
De toestemming voor het gebruik van mijn e-mailadres voor reclamedoeleinden kan worden beëindigd door de ontvangst van de nieuwsbrief via mijn account te deactiveren of de ontvangst schriftelijk door middel van een e-mail naar klantenservice@dilling.nl op te zeggen.
 


Klantenrekening

 
De toestemming voor het opslaan van mijn persoonsgegevens voor het aanmaken van een klantenrekening kan worden beëindigd door middel van een e-mail naar klantenservice@dilling.nl.


 

Webanalyse met Google Analytics

 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. („Google“). Google Analytics gebruikt zogenaamde „Cookies“, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De informatie die door de cookie wordt verkregen over uw gebruik van deze website wordt naar een server van Google in de VS overgebracht en daar opgeslagen. Bij activering van de anonieme IP op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragstaten afkomstig uit de Europese Economische Ruimte van te voren verkort. Alleen bij uitzondering wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS overgebracht en aldaar verkort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te beoordelen, om berichten over de activiteiten van de website samen te stellen en om verdere services die met het gebruik van de website en het internet zijn verbonden ten opzichte van de exploitant van de website te leveren. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser werd overgedragen wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht. U kunt de opslag van cookies door een betreffende instelling van uw browser-software voorkomen; we wijzen u er echter op dat u hier hierdoor eventueel niet alle functies van deze website in volle omvang kunt gebruiken.

U kunt de registratie van de gegevens die door middel van de cookie en na het gebruik van de website zijn gemaakt  (incl. uw IP-adres) aan Google en ook de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in onder de volgende link te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


 

Gebruik van Facebook plugins

 
Op onze website worden zogenoemde Social Plugins („plugins“) van het sociale netwerk Facebook gebruikt dat door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“) wordt geëxploiteerd. De plugins zijn door een Facebook-logo of de aanvulling „Sociale plugin door Facebook“ respectievelijk „Facebook Social Plugin“ gekenmerkt. U vindt hier een overzicht van de Facebook-plugins en het uiterlijk ervan: http://developers.facebook.com/plugins

Wanneer u een pagina van ons website oproept die een zodanige plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook. De inhoud van de plugin wordt door Facebook rechtstreeks naar uw browser overgebracht en in de pagina geïntegreerd. Door deze integratie krijgt Facebook de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook wanneer u geen Facebook-profiel hebt of nog niet op Facebook bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt door uw browser rechtstreeks naar een server van Facebook doorgestuurd en daar opgeslagen.

Bent u op Facebook ingelogd, dan kan Facebook het bezoek van uw website onmiddellijk aan uw Facebook-profiel koppelen. Indien u met plugins communiceert, bijvoorbeeld op de "Vind ik leuk"-knop drukt of een commentaar geeft, dan wordt deze informatie ook rechtstreeks naar een server van Facebook overgebracht en daar opgeslagen. De informatie wordt bovendien op uw Facebook-profiel openbaar gemaakt en aan uw Facebook-vrienden getoond.

Doel en omvang van gegevensverzameling en de verdere verwerking em het gebruik van de gegevens door Facebook en ook uw rechten hierbij en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy kunt u vinden in de aanwijzingen voor privacy policy van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Indien u niet wenst dat Facebook de via onze website verzamelde gegevens direct koppelt met uw Facebook-profiel, dient u zich voor uw bezoek aan onze website op Facebook uit te loggen. U kunt het laden van de Facebook-plugins ook met Add-Ons voor uw browser helemaal verhinderen, bijv. middels de „Facebook Blocker“ (http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).


 

Recht op informatie

 
U hebt op grond van het Nederlandse en Europese gegevensbeschermingsrecht het recht om informatie op te vragen over uw opgeslagen gegevens en eventueel een recht op aanpassing, blokkering of het wissen van uw gegevens.


 

Kredietcontrole en scoring

 
Ter waarborging van onze gerechtvaardigde belangen kunnen wij eventueel een kredietcontrole op basis van een rekenkundig-technisch proces uitvoeren via Atradius, Sluseholmen 8A, 2450 København SV, Denemarken uit. Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die voor de uitvoering van een kredietcontrole door Atradius www.atradius.com.
De informatie uit de kredietcontrole kan waarschijnlijkheidswaardes bevatten (score) die worden berekend op basis van een wetenschappelijk erkend gecalculeerd technisch proces. Uw wettelijk beschermde belangen zullen daarbij in acht worden genomen.